zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

Strona poświęcona zamkowi Niesytno w Płoninie, jednemu z najpiękniejszych zabytków województwa dolnośląskiego. Kiedyś siedziba rycerzy rabusiów, następnie bogatych śląskich rodów, obecnie zapomniany, zniszczony i opuszczony wymaga zainteresowania a także ratunku. Największym brakiem poszanowania dla dorobku ludzkości, jest brak poszanowania swojej własnej historii, która rzutuje zarówno na poprzednie pokolenia, jak i na nas, „teraźniejszych”. Trudno optymistycznie patrzeć w przyszłość, widząc wokoło brak należytej troski dla starych, przesiąkniętych historią i licznymi legendami murów starego zamku. Takich miejsc z pewnością jest wiele, pośród nich swoje - zdaje się - szczególne miejsce, zajmuje zdewastowany zamek w Płoninie.

W chwili obecnej trwają na zamku prace archeologiczne, wycinane są samosiejki, odgruzowywane są pomieszczenia. Wraz z nowymi właścicielami pojawiła się szansa na powrót Niesytna do dawnej świetności.

19/02/2014
dotacja-mkidn-dla-zamku-i-palacuMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków 2014. Łączne wsparcie finansowe wysokości 450 000 zł. otrzymał także zamek i pałac w Płoninie.Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno w Płoninie S.C. - Płonina, Pałac Niesytno (XVI w,): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu - III etap - 300 000,00 złPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TISSO - Płonina,...
19/12/2013
historia-i-dzien-dzisiejszy-zamku-w-gazeta-pl19 grudnia 2013 roku we wrocławskiej Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł o zamku Niestyno w Płoninie opisujący jego historię i teraźniejszość:Jeszcze do niedawna w zamku Niesytno w Płoninie komnaty pełne gruzów porastały ogromne drzewa. XV-wieczny zabytek w ruinie zainteresował jednak przedsiębiorcę z Górnego Śląska, który kupił najpierw zamek, a później razem ze wspólnikami stojący obok pałac. Chcą tu stworzyć m.in. hotel...
03/09/2013
prace-remontowe-na-zamku-sierpien-2013W zamku i pałacu w dalszym ciągu prowadzone są prace budowlane. Rekonstruowane są kolejne partie murów budynku mieszkalnego na terenie zamku średniowiecznego, w wieży zamkowej trwają prace archeologiczne, odgruzowano wszystkie pomieszczenia pałacu renesansowego. Ogrom wykonanych prac obrazują dwie nowe galerie zdjęć na stronie:prace budowlane w maju i czerwcu 2013 roku  i  prace budowlane w sierpniu 2013 roku
21/06/2013
badania-archeologiczno-architektoniczne-w-roku-2013-etap-iW maju-czerwcu na zamku Niesytno przeprowadzony został pierwszy w tym roku etap badań archeologicznych, przeprowadzonych przez niżej podpisanego (Pracowania Archeologiczna „TRECENTO”, Łódź). Ich zasięg był niewielki: objął bowiem jedno tylko pomieszczenie (wschodnie w poziomie drugiej kondygnacji, a ściślej północną i środkową jego część o powierzchni około 15 m²), wszakże ilość informacji, a także zabytków jakie dzięki nim pozyskaliśmy jest bardzo...
21/06/2013
prace-remontowe-na-zamku-czerwiec-2013Trwają prace przy odbudowie zamku i pałacu. Poniżej kolejne fotografie pokazujące zaawansowanie robót w maju 2013 roku. Na ich temat pojawił się artykuł w miesięczniku Sudety nr 513 oraz wykorzystano je w reklamie firmy konserwatorskiej w magazynie '"Renowacje i Zabytki'' nr 3/2013. Trwają prace przy odbudowie zamku i pałacu. Poniżej kolejne fotografie pokazujące zaawansowanie robót w maju 2013 roku. Na ich temat...


więcej... 


szukaj na stronie:

polecamy:

nagroda: