zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

Strona poświęcona zamkowi Niesytno w Płoninie, jednemu z najpiękniejszych zabytków województwa dolnośląskiego. Kiedyś siedziba rycerzy rabusiów, następnie bogatych śląskich rodów, obecnie zapomniany, zniszczony i opuszczony wymaga zainteresowania a także ratunku. Największym brakiem poszanowania dla dorobku ludzkości, jest brak poszanowania swojej własnej historii, która rzutuje zarówno na poprzednie pokolenia, jak i na nas, „teraźniejszych”. Trudno optymistycznie patrzeć w przyszłość, widząc wokoło brak należytej troski dla starych, przesiąkniętych historią i licznymi legendami murów starego zamku. Takich miejsc z pewnością jest wiele, pośród nich swoje - zdaje się - szczególne miejsce, zajmuje zdewastowany zamek w Płoninie.

W chwili obecnej trwają na zamku prace archeologiczne, wycinane są samosiejki, odgruzowywane są pomieszczenia. Wraz z nowymi właścicielami pojawiła się szansa na powrót Niesytna do dawnej świetności.

14/06/2015
prace-remontowe-na-zamku-czerwiec-2015Wiosną rozpoczął się kolejny sezon budowlany na terenie zamku Niesytno, a jego dotychczasowe efekty możemy zobaczyć poniżej. Prace prowadzone są na terenie pałacu, gdzie zabezpieczane są zachowane mury i rozpoczęła się rekonstrukcja stropów oraz dachu. Zamek średniowieczny także nabiera ostatecznych kształtów. Zrekonstruowano mury i stropy budynku mieszkalnego, który już tylko czeka na nowe zadaszenie. Wciąż zabezpieczana jest wieża zamkowa. Wiosną rozpoczął...
22/12/2014
prace-remontowe-na-zamku-grudzien-2014Koniec roku oznacza zakończenie kolejnego etapu robót na terenie zabytkowego kompleksu zamkowego w Płoninie. Po raz pierwszy od kilkuset lat wszystkie budowle posiadają zadaszenie! Co prawda jest ono na razie prowizoryczne, ale powstrzymuje niszczenie murów i stropów, a kilka z nich zostało odtworzonych zarówno w średniowiecznej części, jak i w pałacu. W tym ostatnim wreszcie ruszyły prace remontowe, które są...
13/08/2014
prace-remontowe-na-zamku-sierpien-2014Na terenie zamku Niesytno w Płoninie nie ustają prace budowlane mające na celu przywrócenie tego pięknego zabytku do dawnej świetności. Zmienia się średniowieczna warownia oraz położony poniżej pałac, gdzie nie tylko zabezpieczono zniszczone mury, ale rozpoczęto stopniową rekonstrukcję rezydencji. Więcej szczegółów w galeriach zdjęć dokumentujących postęp prac wiosną i latem 2014 roku Na terenie zamku Niesytno w Płoninie nie ustają prace...
19/02/2014
dotacja-mkidn-dla-zamku-i-palacuMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków 2014. Łączne wsparcie finansowe wysokości 450 000 zł. otrzymał także zamek i pałac w Płoninie.Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno w Płoninie S.C. - Płonina, Pałac Niesytno (XVI w,): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu - III etap - 300 000,00 złPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TISSO - Płonina,...
19/12/2013
historia-i-dzien-dzisiejszy-zamku-w-gazeta-pl19 grudnia 2013 roku we wrocławskiej Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł o zamku Niestyno w Płoninie opisujący jego historię i teraźniejszość:Jeszcze do niedawna w zamku Niesytno w Płoninie komnaty pełne gruzów porastały ogromne drzewa. XV-wieczny zabytek w ruinie zainteresował jednak przedsiębiorcę z Górnego Śląska, który kupił najpierw zamek, a później razem ze wspólnikami stojący obok pałac. Chcą tu stworzyć m.in. hotel...


więcej... 

 

szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: