zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

Strona poświęcona zamkowi Niesytno w Płoninie, jednemu z najpiękniejszych zabytków województwa dolnośląskiego. Kiedyś siedziba rycerzy rabusiów, następnie bogatych śląskich rodów, obecnie zapomniany, zniszczony i opuszczony wymaga zainteresowania a także ratunku. Największym brakiem poszanowania dla dorobku ludzkości, jest brak poszanowania swojej własnej historii, która rzutuje zarówno na poprzednie pokolenia, jak i na nas, „teraźniejszych”. Trudno optymistycznie patrzeć w przyszłość, widząc wokoło brak należytej troski dla starych, przesiąkniętych historią i licznymi legendami murów starego zamku. Takich miejsc z pewnością jest wiele, pośród nich swoje - zdaje się - szczególne miejsce, zajmuje zdewastowany zamek w Płoninie.

W chwili obecnej trwają na zamku prace archeologiczne, wycinane są samosiejki, odgruzowywane są pomieszczenia. Wraz z nowymi właścicielami pojawiła się szansa na powrót Niesytna do dawnej świetności.

06/01/2020
prace-remontowe-na-zamku-i-palacu-podsumowanie-2019-rokuW roku 2019 ponownie udało nam się posunąć prace do przodu. Dużym wsparciem było przyznanie 270 000,00 zł dotacji na pałac od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacji nie dostał jednak zamek. Efekty prac w tym sezonie zobaczycie na zdjęciach.Zamek:
06/01/2020
prace-remontowe-na-zamku-i-palacu-podsumowanie-2018Rok 2018 kończymy z dużymi postępami w działaniach remontowych i konserwacyjnych na zamku i pałacu. Prowadzenie prac na taką skalę nie byłoby możliwe bez kolejnego wsparcia ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w postaci dwóch dotacji przyznało nam 200 000,00 zł na zamek oraz 190 000,00 zł na pałac. Sami zobaczcie jak wiele się zmieniło.Zamek: 
06/01/2020
prace-remontowe-na-zamku-i-palacu-podsumowanie-2017W 2017 roku dzięki ogromnemu wsparciu w postaci dwóch dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało nam się zakończyć kolejny etap prac remontowych i konserwatorskich na zamku oraz pałacu. Zamek otrzymał kwotę w wysokości 200 000,00 zł, natomiast pałac 240 000,00 zł. Efekty naszych poczynań znajdziecie poniżej. Zamek:
25/07/2017
prace-na-zamku-2017Wraz z rozpoczęciem sezonu budowlanego w 2017 roku wznowiliśmy pracę na terenie zamku i pałacu Niesytno, a dotychczasowe efekty możecie zobaczyć poniżej.  Prace prowadzone są aktualnie na terenie pałacu, w obrębie murów obronnych oraz przy konserwacji elewacji wieży zamku średniowiecznego.
07/07/2017
dofinansowanie-na-2017-r-przyznaneMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Ochrona zabytków 2017.                                                                                       Zamek i pałac w Płoninie otrzymał łączne wsparcie finansowe w wysokości 440 000 zł.  Dzięki otrzymanej dotacji na zamku i pałacu będą kontynuowane prace konserwatorskie oraz zabezpieczające substancję zabytku.


więcej... 

 

szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: