zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

W Płoninie trwają intensywne prace remontowe mające na celu odbudowę kompleksu pałacowo-zamkowego. Odgruzowywane są kolejne pomieszczenia, odtwarzane sklepienia budynku mieszkalnego na terenie zamku średniowiecznego oraz uzupełniane kolejne partie murów. Postęp prac prezentują nowe galerie zdjęć na stronie:
Zamek w dniu 2012.07.17
Zamek w dniu 2012.07.26

szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: