zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków 2014. Łączne wsparcie finansowe wysokości 450 000 zł. otrzymał także zamek i pałac w Płoninie.

Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno w Płoninie S.C. - Płonina, Pałac Niesytno (XVI w,): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu - III etap - 300 000,00 zł


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TISSO - Płonina, zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych - III etap - 150 000,00 zł

szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: