zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

Na terenie zamku Niesytno w Płoninie nie ustają prace budowlane mające na celu przywrócenie tego pięknego zabytku do dawnej świetności. Zmienia się średniowieczna warownia oraz położony poniżej pałac, gdzie nie tylko zabezpieczono zniszczone mury, ale rozpoczęto stopniową rekonstrukcję rezydencji. Więcej szczegółów w galeriach zdjęć dokumentujących postęp prac wiosną i latem 2014 roku:

Prace na zamku:
- kontynuacja odgruzowania wieży
naprawa i odbudowa sklepień
prace przy murach szyi bramnej wieży

Prace w pałacu:
początek prac
pierwsze belki stropowe
kontynuacja prac
- montaż krążyn pod sklepienie biblioteki
- rozbiórka stalowego stropu na przejazdem bramnym
- budowa szybów transportowych
- nowe stropy pałacu
- wieńce, podciągi i inne prace budowlane

szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: