zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

Koniec roku oznacza zakończenie kolejnego etapu robót na terenie zabytkowego kompleksu zamkowego w Płoninie. Po raz pierwszy od kilkuset lat wszystkie budowle posiadają zadaszenie! Co prawda jest ono na razie prowizoryczne, ale powstrzymuje niszczenie murów i stropów, a kilka z nich zostało odtworzonych zarówno w średniowiecznej części, jak i w pałacu. W tym ostatnim wreszcie ruszyły prace remontowe, które są początkiem rekonstrukcji mającej przywrócić zabytek do jego pierwotnej formy. Prace większe i mniejsze prowadzone są każdego dnia i przybliżają coraz bliżej moment kiedy wiekowe budowle odzyskają swój dawny kształt.

szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: