zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Ochrona zabytków 2017.                                                                                       Zamek i pałac w Płoninie otrzymał łączne wsparcie finansowe w wysokości 440 000 zł. 

Dzięki otrzymanej dotacji na zamku i pałacu będą kontynuowane prace konserwatorskie oraz zabezpieczające substancję zabytku.

szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: