zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów
Rok 2018 kończymy z dużymi postępami w działaniach remontowych i konserwacyjnych na zamku i pałacu. Prowadzenie prac na taką skalę nie byłoby możliwe bez kolejnego wsparcia ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w postaci dwóch dotacji przyznało nam 200 000,00 zł na zamek oraz 190 000,00 zł na pałac. Sami zobaczcie jak wiele się zmieniło.

Zamek: Pałac:


szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: