zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

Na terenie zamku Niesytno w Płoninie nie ustają prace budowlane mające na celu przywrócenie tego pięknego zabytku do dawnej świetności. W tym roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja 240 000,00 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – dotacja 34 00,00 zł, nadal realizujemy plan odbudowy i renowacji obiektu. Odtworzone zostanie zawalone sklepienie sali balowej, zakończymy renowację murów obronnych pałacu oraz wykonana zostanie konstrukcja więźby dachowej na pałacu i domu mieszkalnym zamku średniego.

szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: